Category Archives: Uncategorized

  • -

Ученическата агенция по заетостта към Езикова гимназия „Христо Ботев“-гр.Кърджали отбеляза своя рожден ден с Кръгла маса по проблемите на младежката безработица

Category : Uncategorized

Ученическата агенция по заетостта  отпразнува първия си рожден ден с провеждането на Кръгла маса по проблемите на младежите в град Кърджали. Агенцията бе създадена по проект   „Моето второ семейство”, финансиран по Програмата за детско и младежко развитие на Фондация „Работилница за граждански инициатива”, с финансовата подкрепа на фондация „ОУК” и действа като независима младежка структура.

Че агенцията вече е проходила и стабилно стъпва по  земята, го доказват темите, включени в програмата на събитието: „Нормативна уредба и документация”; „Информационни канали за   търсене    на работа” ;  „Възможности за  реализация в рамките на града“; „Гледна точка на работодателите“;  „За и против високо платени професии“. Гости на събитието бях и представители на местния  бизнес, медиите, институциите и НПО. Те се включиха с респект и разбиране в обсъждането на проблемите, поставени от младежите.  Учениците представиха и анализираха резултатите от  проведеното  от тях проучване  сред 205  техни връстници свързано с въпроси за ангажираността на  младите хора.  Ценен принос за цялата кърджалийска общественост е анализът на проучването,  даващ характеристика и поглед върху трудовата заетост на младежите в града и региона през летния сезон.

И както всеки рожден ден е повод за равносметка, така и тук бяха  припомнени   успешните дейности по двугодишния   проект – платените летни стажове в избрана от учениците професия, социалните проекти, „Седмицата на професиите“, отбелязване на Световния ден  срещу експлоатация на детски труд.  Успешната работа по проекта, добил популярност не само сред  учениците, но и сред обществеността  в град Кърджали,   дава    зелена светлина на сформираната Ученическа агенция по заетостта и усилва волята на учениците от Езикова гимназия „Христо Ботев“  да работят и в бъдеще за реализиране на планове и проекти, свързани с работещи младежки политики. Участниците  в проекта, които тази година са  абитуриенти,  завещаха „ключа“ за Агенцията на своите наследници от Ученическия съвет в лицето на неговия председател.  Мартин Каралчев сподели   визията за развитието на младежката структура, чрез включването й в младежка банка и участие в проекти за предприемачество и благотворителност.

Коментарът  на един от участниците бе много красноречив и говореше за качество на изпълнение на проектните дейности:

„Невярвах,че ние ще бъдем единствените отговорни за управлението на агенцията, но се получи. Радвам се,че участвах и успях да покажа какъв съм и какво мога, изпитах онова приятно чувство на  удовлетворение.”

Ръководителят на проекта   г-жа Йорданка Чавдарова награди със сертификати участниците, откроили се с отговорните си постъпките  при смяна на  ролите – от  защитавани в защитаващи правата на своите връстници.  Тя отправи послание към тях и направи равносметка, че чрез ангажирането със социални проблеми и опитите да се справят с тях, а също и благодарение на доброто познаване на местните институции и механизмите за влияние,  младежите показаха  отговорност и значим  личностен напредък, гаранция  за тяхната  по-добра реализация в бъдеще.

Целта на проекта „Моето второ семейство“  бе свързана с     овластяване на   деца и младежи, развитие на самочувствие, самоувереност, работа в екип и  различни  умения за справяне с трудности.В периода  ноември 2015 –ноември 2017 г. в обхвата на проекта попаднаха  40 ученици , над 350 доброволци, 23 работодатели, 28 родители , 9 медии  и 7 институции, сред които Министерството на труда и социалната политика, Бюрото по труда, Инспекцията по труда и  др.

 


  • -

Езиковата гимназия – част от световната тенденция за премахване на детския труд

Category : Uncategorized

 

 

На 12 юни за втора поредна година Езикова гимназия „Христо Ботев“ в Кърджали отбеляза Световния ден против експлоатация на детския труд . Мотото на кампанията  е   “Да сложим край на детския труд във веригата за доставки: Това е дело на всички”. В тази връзка се проведоха редица училищни инициативи  в рамките на  проект  „Моето второ семейство”, финансиран по Програмата за детско и младежко развитие на Фондация „Работилница за граждански инициатива”, с финансовата подкрепа на фондация „ОУК”.  Ученици проведоха обучения със своите връстници относно    условията за наемане на работа на лица, не навършили 18 години, механизмите за справяне с некоректни работодатели и представяне на отговорните институции. Освен организиране раздаването на традиционните информативни флаери, информационно табло във фоайето на училището и презентация,  учениците се включиха и в играта „В обувките на друг”, в контекста на тазгодишното мото, свързано с производствената линия. Фокусът е поставен върху експлоатацията на децата в предприятия – част от т.нар. верига за доставки, чрез която се осигурява най-бързият път на продуктите от суровината до потребителя, благодарение на изградени снабдителни, производствени и дистрибуционни мрежи.

Движещата сила на инициативата бяха отново Ученическия съвет, който успешно се справя с младежките дейности и мотивиране на Ботевци за  включване   в международни кампании. Участниците получиха поздравления от Ръководството на Гимназията  за проявеното отговорно отношение, масово участие и ангажираност   с глобалните проблеми на младите.

Проектът  „ Моето второ семейство” на  Училищно настоятелство  „Христо Ботев“ към ЕГ „Христо Ботев“- гр. Кърджали  целeше  оказване на квалифицирана помощ  и подкрепа на 40 деца   в риск и  деца, чиито родители са принудени да работят извън града или страната. Считаме, че чрез участието си в проекта   и неговото успешно реализиране     оказахме реална подкрепа на    младежи на  на възраст 15 – 17 г. чрез   развитие на самочувствие, самоувереност, работа в екип и други умения да се справят с  трудностите,  които им предстоят след като излязат от системата на средното образование.

Позовавайки   силните им страни, умения, таланти , желания ние   помогнахме чрез дейнстите по проекта  на бъдещите лекари, журналисти, икономисти,  адвокати, политици,  спортисти, учители, преводачи, екскурзоводи, актьори  да намерят  своето легално място на пазара на труда, тук в България.

Заедно с това  дадохем иновационна  стратегия за интелигентна специализация чрез създаване на уникална по своята структура ученическа агенция по заетостта http://uaz.botev-kardzhali.com/ ,чрез  овластяване на всеки един  участник в проекта, по пътя   му  към кариерна и професионална реализация. Акцент в  проекта  бе заклеймяването на порочните практики   на    труд,  равнопоставеност на младите работещи   и запознаване на обществеността в град Кърджали с  нерегламентираното използване на детския труд в област Кърджали,  и начините на решаване – чрез информираност , образование и активно  младежко  участие  към социален, икономически и личностен растеж.

 


  • -

Конференция – „Образование 21-и век“

Category : Uncategorized

 

На  9.06.2017 г. за пръв път в Кърджали се  проведе Конференцията „Образование 21-и век“, която  събра на едно място не само директори, учители и ученици, но и техните родители и представители на образователни институции, организации и местния бизнес.

Езикова гимназия „Христо Ботев“  участва във форума с представяне на иновативния проект „Моето второ семейство“ , финансиран по Програмата за детско и младежко развитие на Фондация „Работилница за граждански инициатива”, с финансовата подкрепа на фондация „ОУК”.

Проектният екип имаше за цел да запознае обществеността с работещи модели и действащи механизми за иновативно развиване на силните страни и качества на учениците. Овластяваното на всеки един участник, граждански и лични  компетенции  и  овладени практически знание бяха водещи в представянето на Ученическата агенция по заетостта.

Особено впечатление направиха представянето на летните ученически стажове, реализирани по програмата и социалните проекти на учениците, ангажирали се с промяната на средата  и ясно заявена гражданска позиция.


  • -

Среща между ботевци и Айдън Мехмед – представител на LinkedIn за България

Category : Uncategorized

На 23.05.2017 година се проведе  среща между учениците от  XI клас и Айдън Мехмед, представител на LinkedIn за България.Целта на срещата бе запознаване на Ботевци с платформата за кариерен профил. LinkedIn   е онлайн социална мрежа за търсене и установяване на делови контакти.    Ползвателите на LinkedIn могат да използват списъка си от контакти за разни цели:да бъдат представени чрез съществуващи контакти и да разширяват връзките си;да извършват Интернет търсене на компании, хора, групи по интереси;да публикува професионално резюме за Интернет търсене на работа;да препоръчват и да бъдат препоръчвани;да публикуват обяви за ваканции (за персонал);да създават групи по интереси.

Айдън Мехмед   отговаря за връзките с корпоративните клиенти от района на Балканите,Турция и още  десетки страни.Той е бивш възпитаник на Езиковата гимназия, успешно реализиран и с изключителни познания в различни области.Той разказа за пътя  на успеха   и с вдъхновяваща реч  призова учениците да помислят от сега за бъдещето си развитие.Младежите бяха впечатлени от истинската история на Айдън и след края на срещата се допитаха за различните възможности,които предлага социална мрежа   LinkedIn . Айдън обеща да съдейства за  регистрирането  в системата   на Ученическата агенция по  заетостта, която  бе създадена  през есента в Езиковата гимназия по проект „Моето второ семейство” по  Програмата за детско и младежко развитие, основаващо се на подхода, при който се развиват и надграждат силните страни на децата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, с финансовата подкрепа на фондация „ОУК“.