Нашите услуги

Последни новини

Проект „Моето второ семейство” се реализира по Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето на Фондация “Работилница за граждански инициативи”, с подкрепата на Фондация „ОУК“.