Конференция – „Образование 21-и век“

  • -

Конференция – „Образование 21-и век“

Category : Uncategorized

 

На  9.06.2017 г. за пръв път в Кърджали се  проведе Конференцията „Образование 21-и век“, която  събра на едно място не само директори, учители и ученици, но и техните родители и представители на образователни институции, организации и местния бизнес.

Езикова гимназия „Христо Ботев“  участва във форума с представяне на иновативния проект „Моето второ семейство“ , финансиран по Програмата за детско и младежко развитие на Фондация „Работилница за граждански инициатива”, с финансовата подкрепа на фондация „ОУК”.

Проектният екип имаше за цел да запознае обществеността с работещи модели и действащи механизми за иновативно развиване на силните страни и качества на учениците. Овластяваното на всеки един участник, граждански и лични  компетенции  и  овладени практически знание бяха водещи в представянето на Ученическата агенция по заетостта.

Особено впечатление направиха представянето на летните ученически стажове, реализирани по програмата и социалните проекти на учениците, ангажирали се с промяната на средата  и ясно заявена гражданска позиция.