Езиковата гимназия – част от световната тенденция за премахване на детския труд

  • -

Езиковата гимназия – част от световната тенденция за премахване на детския труд

Category : Uncategorized

 

 

На 12 юни за втора поредна година Езикова гимназия „Христо Ботев“ в Кърджали отбеляза Световния ден против експлоатация на детския труд . Мотото на кампанията  е   “Да сложим край на детския труд във веригата за доставки: Това е дело на всички”. В тази връзка се проведоха редица училищни инициативи  в рамките на  проект  „Моето второ семейство”, финансиран по Програмата за детско и младежко развитие на Фондация „Работилница за граждански инициатива”, с финансовата подкрепа на фондация „ОУК”.  Ученици проведоха обучения със своите връстници относно    условията за наемане на работа на лица, не навършили 18 години, механизмите за справяне с некоректни работодатели и представяне на отговорните институции. Освен организиране раздаването на традиционните информативни флаери, информационно табло във фоайето на училището и презентация,  учениците се включиха и в играта „В обувките на друг”, в контекста на тазгодишното мото, свързано с производствената линия. Фокусът е поставен върху експлоатацията на децата в предприятия – част от т.нар. верига за доставки, чрез която се осигурява най-бързият път на продуктите от суровината до потребителя, благодарение на изградени снабдителни, производствени и дистрибуционни мрежи.

Движещата сила на инициативата бяха отново Ученическия съвет, който успешно се справя с младежките дейности и мотивиране на Ботевци за  включване   в международни кампании. Участниците получиха поздравления от Ръководството на Гимназията  за проявеното отговорно отношение, масово участие и ангажираност   с глобалните проблеми на младите.

Проектът  „ Моето второ семейство” на  Училищно настоятелство  „Христо Ботев“ към ЕГ „Христо Ботев“- гр. Кърджали  целeше  оказване на квалифицирана помощ  и подкрепа на 40 деца   в риск и  деца, чиито родители са принудени да работят извън града или страната. Считаме, че чрез участието си в проекта   и неговото успешно реализиране     оказахме реална подкрепа на    младежи на  на възраст 15 – 17 г. чрез   развитие на самочувствие, самоувереност, работа в екип и други умения да се справят с  трудностите,  които им предстоят след като излязат от системата на средното образование.

Позовавайки   силните им страни, умения, таланти , желания ние   помогнахме чрез дейнстите по проекта  на бъдещите лекари, журналисти, икономисти,  адвокати, политици,  спортисти, учители, преводачи, екскурзоводи, актьори  да намерят  своето легално място на пазара на труда, тук в България.

Заедно с това  дадохем иновационна  стратегия за интелигентна специализация чрез създаване на уникална по своята структура ученическа агенция по заетостта http://uaz.botev-kardzhali.com/ ,чрез  овластяване на всеки един  участник в проекта, по пътя   му  към кариерна и професионална реализация. Акцент в  проекта  бе заклеймяването на порочните практики   на    труд,  равнопоставеност на младите работещи   и запознаване на обществеността в град Кърджали с  нерегламентираното използване на детския труд в област Кърджали,  и начините на решаване – чрез информираност , образование и активно  младежко  участие  към социален, икономически и личностен растеж.