„Седмица на професиите” в ЕГ „Христо Ботев” – гр. Кърджали

  • -

„Седмица на професиите” в ЕГ „Христо Ботев” – гр. Кърджали

Category : Новини

„Всеки има правото и потенциала да открие и следва ритъма на своя жизнен и професионален смисъл като уникална ценност  и лична мисия“

В Езиковата гимназия в Кърджали бе организирана и проведена инициативата „Седмица на професиите“. Дейността се реализира в рамките на проекта „Моето второ семейство“ по Програмата за детско и младежко развитие, основаваща се на подхода, при който се развиват и надграждат силните страни на децата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, с финансовата подкрепа на фондация „ОУК“.

Кампанията се провеждаза втора поредна година и целта й е да покаже вдъхновяващи истории за професии, които да мотивират младите хора да се развиват и творят в България. Гост – лекторите в лицето на архитект, журналист, военнослужещ, психолог, съдия споделиха своите професионални възможности и интереси, основани на личен опит.

Пет дни и пет истории – как се успява в Кърджали, пътят от студентската банка до работното място, лесно ли се гради кариера и какви качества са нужни, за да успееш. Под формата на непринудени разговори и дискусии учениците имаха възможността да преценят сами за себе си, дали конкретната професия им е по мярка и притежават ли нужните качества, за да се справят с трудовото ежедневие на лектора си.

Ръководството на гимназията винаги се е стремяло да стимулира учениците като активни участници в живота на училището, чиито желания и мнение имат значение.  Спазвайки този принцип на младежко включване,  чрез анонимно анкетно проучване, над 200 ученици от 10 и 11 клас оцениха инициативата като полезна. Участниците  в  проекта високо оцениха факта, че се допитват до тяхното мнение и са впечатлени от отношението към тях като важен и равноправен партньор в училищния живот. Те отправиха препоръка за по-честото провеждане на подобни интересни кампании.