Грамотни и амбициозни, но в България!

  • -

Грамотни и амбициозни, но в България!

Category : Новини

%d1%83%d0%b0%d0%b7-%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0Когато  Сенека изрича: „ Не за училището — за живота да се учим!“, със сигурност не е предполагал, че почти 2000 години по-късно крилатата фраза ще продължава да вълнува и провокира учителските среди.

Очакването, че ключът към практически насочено образование е единствено в ръцете  на педагозите, беше отчасти опровергано от учениците на ПГПЧЕ „Христо Ботев“. По идея на ботевци  в Гимназията  отвори врати първата в България Ученическа агенция по заетостта. Тя е създадена по проект  „Моето второ семейство”  по „Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“, на Фондация “Работилница за граждански инициативи” с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК“ и е  пример за независима, доброволна ученическа структура.

Идеята на  ученици, пострадали през летния сезон от   некоректни работодатели, прераства в трудова борса. Сега 40 ученици на възраст от 14 до 17 години познават на практика  основните нормативни документи от  трудовото законодателство, защото са преминали  през най-важните спирки по пътя към трудовото право: Областния отдел за  закрила на  детето и трудовата борса, местни  фирми и   Министерството на труда и социалната политика.  Отношението на министър Русинова и екипа й още повече засилват у ботевци усещането  за национална значимост на каузата, а на местно ниво директорът на гимназията Йорданка Чавдарова лично се ангажира с търсенето на подходящи работни места за платен стаж през лятото.

На церемонията по откриването на Ученическата агенция по заетостта  вниманието веднага е привлечено от три ученически презентации. Единадесетокласникът Михаил Иванов демонстрира възможностите на електронната борса- начина за търсене на работа  в сайта, използване на  бутона „подай сигнал“  за  некоректен работодател, както и мобилната версия на електронната борса, достъпна на адрес http://uaz.botev-kardzhali.com/.   Мутли Али от 10. клас постави акцент върху две от целите –  предлагане на работни места за ученици и от други училища в областта и  популяризиране на  безопасни условия на труд и равнопоставеност по пол, възраст и етнос.   В презентацията на Лия Стамболиева често подминавани въпроси намериха личен и съпреживян отговор. Споделеният от нея опит се превърна в  естествена и реална оценка на самия проект, защото, когато завладяваш с интелигентност и компетентността ти надхвърля обичайните за десетокласник знания, тогава и възрастните мълчат.

Всъщност Гроздан Колев, началник на РУО- Кърджали, директора на Бюрото по труда- Валентин Грудев, Веселина Юрукова от офиса на евродепутата Андрей Новаков както и Светла Желязкова-представител на местните работодатели,поканени на  откриването на Ученическата агенция по заетостта, не мълчаха дълго. Те ясно изразиха подкрепа на инициативата и си пожелаха в бъдеще същите грамотни и амбициозни млади хора на пазара на труда в България.