Author Archives: admin

  • -

Ученическата агенция по заетостта към Езикова гимназия „Христо Ботев“-гр.Кърджали отбеляза своя рожден ден с Кръгла маса по проблемите на младежката безработица

Category : Uncategorized

Ученическата агенция по заетостта  отпразнува първия си рожден ден с провеждането на Кръгла маса по проблемите на младежите в град Кърджали. Агенцията бе създадена по проект   „Моето второ семейство”, финансиран по Програмата за детско и младежко развитие на Фондация „Работилница за граждански инициатива”, с финансовата подкрепа на фондация „ОУК” и действа като независима младежка структура.

Че агенцията вече е проходила и стабилно стъпва по  земята, го доказват темите, включени в програмата на събитието: „Нормативна уредба и документация”; „Информационни канали за   търсене    на работа” ;  „Възможности за  реализация в рамките на града“; „Гледна точка на работодателите“;  „За и против високо платени професии“. Гости на събитието бях и представители на местния  бизнес, медиите, институциите и НПО. Те се включиха с респект и разбиране в обсъждането на проблемите, поставени от младежите.  Учениците представиха и анализираха резултатите от  проведеното  от тях проучване  сред 205  техни връстници свързано с въпроси за ангажираността на  младите хора.  Ценен принос за цялата кърджалийска общественост е анализът на проучването,  даващ характеристика и поглед върху трудовата заетост на младежите в града и региона през летния сезон.

И както всеки рожден ден е повод за равносметка, така и тук бяха  припомнени   успешните дейности по двугодишния   проект – платените летни стажове в избрана от учениците професия, социалните проекти, „Седмицата на професиите“, отбелязване на Световния ден  срещу експлоатация на детски труд.  Успешната работа по проекта, добил популярност не само сред  учениците, но и сред обществеността  в град Кърджали,   дава    зелена светлина на сформираната Ученическа агенция по заетостта и усилва волята на учениците от Езикова гимназия „Христо Ботев“  да работят и в бъдеще за реализиране на планове и проекти, свързани с работещи младежки политики. Участниците  в проекта, които тази година са  абитуриенти,  завещаха „ключа“ за Агенцията на своите наследници от Ученическия съвет в лицето на неговия председател.  Мартин Каралчев сподели   визията за развитието на младежката структура, чрез включването й в младежка банка и участие в проекти за предприемачество и благотворителност.

Коментарът  на един от участниците бе много красноречив и говореше за качество на изпълнение на проектните дейности:

„Невярвах,че ние ще бъдем единствените отговорни за управлението на агенцията, но се получи. Радвам се,че участвах и успях да покажа какъв съм и какво мога, изпитах онова приятно чувство на  удовлетворение.”

Ръководителят на проекта   г-жа Йорданка Чавдарова награди със сертификати участниците, откроили се с отговорните си постъпките  при смяна на  ролите – от  защитавани в защитаващи правата на своите връстници.  Тя отправи послание към тях и направи равносметка, че чрез ангажирането със социални проблеми и опитите да се справят с тях, а също и благодарение на доброто познаване на местните институции и механизмите за влияние,  младежите показаха  отговорност и значим  личностен напредък, гаранция  за тяхната  по-добра реализация в бъдеще.

Целта на проекта „Моето второ семейство“  бе свързана с     овластяване на   деца и младежи, развитие на самочувствие, самоувереност, работа в екип и  различни  умения за справяне с трудности.В периода  ноември 2015 –ноември 2017 г. в обхвата на проекта попаднаха  40 ученици , над 350 доброволци, 23 работодатели, 28 родители , 9 медии  и 7 институции, сред които Министерството на труда и социалната политика, Бюрото по труда, Инспекцията по труда и  др.

 


  • -

Езиковата гимназия – част от световната тенденция за премахване на детския труд

Category : Uncategorized

 

 

На 12 юни за втора поредна година Езикова гимназия „Христо Ботев“ в Кърджали отбеляза Световния ден против експлоатация на детския труд . Мотото на кампанията  е   “Да сложим край на детския труд във веригата за доставки: Това е дело на всички”. В тази връзка се проведоха редица училищни инициативи  в рамките на  проект  „Моето второ семейство”, финансиран по Програмата за детско и младежко развитие на Фондация „Работилница за граждански инициатива”, с финансовата подкрепа на фондация „ОУК”.  Ученици проведоха обучения със своите връстници относно    условията за наемане на работа на лица, не навършили 18 години, механизмите за справяне с некоректни работодатели и представяне на отговорните институции. Освен организиране раздаването на традиционните информативни флаери, информационно табло във фоайето на училището и презентация,  учениците се включиха и в играта „В обувките на друг”, в контекста на тазгодишното мото, свързано с производствената линия. Фокусът е поставен върху експлоатацията на децата в предприятия – част от т.нар. верига за доставки, чрез която се осигурява най-бързият път на продуктите от суровината до потребителя, благодарение на изградени снабдителни, производствени и дистрибуционни мрежи.

Движещата сила на инициативата бяха отново Ученическия съвет, който успешно се справя с младежките дейности и мотивиране на Ботевци за  включване   в международни кампании. Участниците получиха поздравления от Ръководството на Гимназията  за проявеното отговорно отношение, масово участие и ангажираност   с глобалните проблеми на младите.

Проектът  „ Моето второ семейство” на  Училищно настоятелство  „Христо Ботев“ към ЕГ „Христо Ботев“- гр. Кърджали  целeше  оказване на квалифицирана помощ  и подкрепа на 40 деца   в риск и  деца, чиито родители са принудени да работят извън града или страната. Считаме, че чрез участието си в проекта   и неговото успешно реализиране     оказахме реална подкрепа на    младежи на  на възраст 15 – 17 г. чрез   развитие на самочувствие, самоувереност, работа в екип и други умения да се справят с  трудностите,  които им предстоят след като излязат от системата на средното образование.

Позовавайки   силните им страни, умения, таланти , желания ние   помогнахме чрез дейнстите по проекта  на бъдещите лекари, журналисти, икономисти,  адвокати, политици,  спортисти, учители, преводачи, екскурзоводи, актьори  да намерят  своето легално място на пазара на труда, тук в България.

Заедно с това  дадохем иновационна  стратегия за интелигентна специализация чрез създаване на уникална по своята структура ученическа агенция по заетостта http://uaz.botev-kardzhali.com/ ,чрез  овластяване на всеки един  участник в проекта, по пътя   му  към кариерна и професионална реализация. Акцент в  проекта  бе заклеймяването на порочните практики   на    труд,  равнопоставеност на младите работещи   и запознаване на обществеността в град Кърджали с  нерегламентираното използване на детския труд в област Кърджали,  и начините на решаване – чрез информираност , образование и активно  младежко  участие  към социален, икономически и личностен растеж.

 


  • -

Конференция – „Образование 21-и век“

Category : Uncategorized

 

На  9.06.2017 г. за пръв път в Кърджали се  проведе Конференцията „Образование 21-и век“, която  събра на едно място не само директори, учители и ученици, но и техните родители и представители на образователни институции, организации и местния бизнес.

Езикова гимназия „Христо Ботев“  участва във форума с представяне на иновативния проект „Моето второ семейство“ , финансиран по Програмата за детско и младежко развитие на Фондация „Работилница за граждански инициатива”, с финансовата подкрепа на фондация „ОУК”.

Проектният екип имаше за цел да запознае обществеността с работещи модели и действащи механизми за иновативно развиване на силните страни и качества на учениците. Овластяваното на всеки един участник, граждански и лични  компетенции  и  овладени практически знание бяха водещи в представянето на Ученическата агенция по заетостта.

Особено впечатление направиха представянето на летните ученически стажове, реализирани по програмата и социалните проекти на учениците, ангажирали се с промяната на средата  и ясно заявена гражданска позиция.


  • -

Среща между ботевци и Айдън Мехмед – представител на LinkedIn за България

Category : Uncategorized

На 23.05.2017 година се проведе  среща между учениците от  XI клас и Айдън Мехмед, представител на LinkedIn за България.Целта на срещата бе запознаване на Ботевци с платформата за кариерен профил. LinkedIn   е онлайн социална мрежа за търсене и установяване на делови контакти.    Ползвателите на LinkedIn могат да използват списъка си от контакти за разни цели:да бъдат представени чрез съществуващи контакти и да разширяват връзките си;да извършват Интернет търсене на компании, хора, групи по интереси;да публикува професионално резюме за Интернет търсене на работа;да препоръчват и да бъдат препоръчвани;да публикуват обяви за ваканции (за персонал);да създават групи по интереси.

Айдън Мехмед   отговаря за връзките с корпоративните клиенти от района на Балканите,Турция и още  десетки страни.Той е бивш възпитаник на Езиковата гимназия, успешно реализиран и с изключителни познания в различни области.Той разказа за пътя  на успеха   и с вдъхновяваща реч  призова учениците да помислят от сега за бъдещето си развитие.Младежите бяха впечатлени от истинската история на Айдън и след края на срещата се допитаха за различните възможности,които предлага социална мрежа   LinkedIn . Айдън обеща да съдейства за  регистрирането  в системата   на Ученическата агенция по  заетостта, която  бе създадена  през есента в Езиковата гимназия по проект „Моето второ семейство” по  Програмата за детско и младежко развитие, основаващо се на подхода, при който се развиват и надграждат силните страни на децата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, с финансовата подкрепа на фондация „ОУК“.


  • -

„Седмица на професиите” в ЕГ „Христо Ботев” – гр. Кърджали

Category : Новини

„Всеки има правото и потенциала да открие и следва ритъма на своя жизнен и професионален смисъл като уникална ценност  и лична мисия“

В Езиковата гимназия в Кърджали бе организирана и проведена инициативата „Седмица на професиите“. Дейността се реализира в рамките на проекта „Моето второ семейство“ по Програмата за детско и младежко развитие, основаваща се на подхода, при който се развиват и надграждат силните страни на децата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, с финансовата подкрепа на фондация „ОУК“.

Кампанията се провеждаза втора поредна година и целта й е да покаже вдъхновяващи истории за професии, които да мотивират младите хора да се развиват и творят в България. Гост – лекторите в лицето на архитект, журналист, военнослужещ, психолог, съдия споделиха своите професионални възможности и интереси, основани на личен опит.

Пет дни и пет истории – как се успява в Кърджали, пътят от студентската банка до работното място, лесно ли се гради кариера и какви качества са нужни, за да успееш. Под формата на непринудени разговори и дискусии учениците имаха възможността да преценят сами за себе си, дали конкретната професия им е по мярка и притежават ли нужните качества, за да се справят с трудовото ежедневие на лектора си.

Ръководството на гимназията винаги се е стремяло да стимулира учениците като активни участници в живота на училището, чиито желания и мнение имат значение.  Спазвайки този принцип на младежко включване,  чрез анонимно анкетно проучване, над 200 ученици от 10 и 11 клас оцениха инициативата като полезна. Участниците  в  проекта високо оцениха факта, че се допитват до тяхното мнение и са впечатлени от отношението към тях като важен и равноправен партньор в училищния живот. Те отправиха препоръка за по-честото провеждане на подобни интересни кампании.


  • -

“Кръгла маса” по проблемите за младежката заетост и безработица в ПГПЧЕ „Христо Ботев” – гр. Кърджали

Category : Новини

29112016През изминалата седмица учениците от ПГПЧЕ „Христо Ботев“ имаха възможност да  обсъдят на кръгла маса проблемите на „младите работещи“ с представители на   значими  обществени    институции в град Кърджали –   Инспекцията по труда и Бюрото по труда. Срещата беше организирана във връзка с осъществяването на дейностите в гимназията по проект „Моето второ семейство“, финансира   по Програмна за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при които се  отчитат и надграждат силните страни на детето на ФРГИ , с финансовата подкрепа на фондация „ОУК”.

Първа към младите  се обърна директора на    Центъра за кариерно развити  г-жа Яна Илиева. Тя много бързо успя да грабне вниманието на учениците с подходяща информация за функциите и дейностите на центъра, с неговите консултантски и посреднически  услуги.   Разказа накратко за възможността как да се открият   най-подходящите   области на образование и обучение . Чрез различни обучителни материали младите хора могат да разберат кои са най-подходящите за тях професии, както и да открият информация за работни позиции и работодатели. И най-важното – да се подготвят да кандидатстват така, че да бъдат назначени и да започнат работа.

Ботевци получиха от г-н Момчил Момчилов, експерт в Бюрото по труда подробна информация за  възможностите на местния бизнес и свободните работни места в региона, за търсенето и предлагането на работа, както и информация за различните младежки програми за заетост. Посочени бяха и конкретните стъпки, които трябва да предприемат  нуждаещите се от работа, необходимите документи, които трябва да се подготвят и на какви обезщетения имат право при безработица.

Особен интерес събуди разговорът с представителите на Инспекцията по труда. Г-жа Елица  Момчилова, главен инспектор и г-жа Лейля Аптула,  старши юристконсут в Инспекцията разясниха подробно разликите между трудов и граждански договор, защо трябва винаги да се изисква сключването на договор, кои са компонентите на договор. Интерес от страна на учениците бе проявен към   Кодекса на труда, както и възможността за работа на непълнолетните лица и условията за издаване на разрешително за работа на лица от 16 до 18 годишна възраст. Разговаря се по теми за  продължителността на работния ден, за заплащането и осигуровките, за видовете  дейности, които могат да извършват като  непълнолетни работещи и забранените такива. Учениците бяха посъветвани винаги да  се запознават  с правата и задълженията си  на пазара на труда и   да се обръщат към Инспекцията в случай на некоректност от страна на работодателите.

От своя страна  младежите разказаха в неформален разговор за работата а новосъздадената Ученическа агенция по заетостта,която става все по- популярна сред гимназистите. Те получиха от гостите обещание за пълно съдействие при възникване на  въпроси и проблеми и за конкретни дейности, ако са необходими в помощ на работата им по проекта.

Като резултат от проведената Кръгла маса  са предвидени посещение в Инспекцията по труда и  Бюрото по труда, за да могат учениците практически да се запознаят с работата на институциите и ползата от взаимен диалог с тях.


  • -

Грамотни и амбициозни, но в България!

Category : Новини

%d1%83%d0%b0%d0%b7-%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0Когато  Сенека изрича: „ Не за училището — за живота да се учим!“, със сигурност не е предполагал, че почти 2000 години по-късно крилатата фраза ще продължава да вълнува и провокира учителските среди.

Очакването, че ключът към практически насочено образование е единствено в ръцете  на педагозите, беше отчасти опровергано от учениците на ПГПЧЕ „Христо Ботев“. По идея на ботевци  в Гимназията  отвори врати първата в България Ученическа агенция по заетостта. Тя е създадена по проект  „Моето второ семейство”  по „Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“, на Фондация “Работилница за граждански инициативи” с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК“ и е  пример за независима, доброволна ученическа структура.

Идеята на  ученици, пострадали през летния сезон от   некоректни работодатели, прераства в трудова борса. Сега 40 ученици на възраст от 14 до 17 години познават на практика  основните нормативни документи от  трудовото законодателство, защото са преминали  през най-важните спирки по пътя към трудовото право: Областния отдел за  закрила на  детето и трудовата борса, местни  фирми и   Министерството на труда и социалната политика.  Отношението на министър Русинова и екипа й още повече засилват у ботевци усещането  за национална значимост на каузата, а на местно ниво директорът на гимназията Йорданка Чавдарова лично се ангажира с търсенето на подходящи работни места за платен стаж през лятото.

На церемонията по откриването на Ученическата агенция по заетостта  вниманието веднага е привлечено от три ученически презентации. Единадесетокласникът Михаил Иванов демонстрира възможностите на електронната борса- начина за търсене на работа  в сайта, използване на  бутона „подай сигнал“  за  некоректен работодател, както и мобилната версия на електронната борса, достъпна на адрес http://uaz.botev-kardzhali.com/.   Мутли Али от 10. клас постави акцент върху две от целите –  предлагане на работни места за ученици и от други училища в областта и  популяризиране на  безопасни условия на труд и равнопоставеност по пол, възраст и етнос.   В презентацията на Лия Стамболиева често подминавани въпроси намериха личен и съпреживян отговор. Споделеният от нея опит се превърна в  естествена и реална оценка на самия проект, защото, когато завладяваш с интелигентност и компетентността ти надхвърля обичайните за десетокласник знания, тогава и възрастните мълчат.

Всъщност Гроздан Колев, началник на РУО- Кърджали, директора на Бюрото по труда- Валентин Грудев, Веселина Юрукова от офиса на евродепутата Андрей Новаков както и Светла Желязкова-представител на местните работодатели,поканени на  откриването на Ученическата агенция по заетостта, не мълчаха дълго. Те ясно изразиха подкрепа на инициативата и си пожелаха в бъдеще същите грамотни и амбициозни млади хора на пазара на труда в България.


  • -

„Живата детска ръка” на ГПЧЕ „Христо Ботев” – гр. Кърджали срещу експлоатацията на детски труд

Category : Новини

22062016Осигуряването на равни възможности за децата и разкриване на техния потенциал зависи от семейната среда, в която растат, образованието, което получават и заобикалящата ги среда. В тази връзка ръководството и учителите в ГПЧЕ „Христо Ботев” с готовност подкрепиха учениците си, организирали за първи път в област Кърджали отбелязването на Световния ден срещу детския труд. Инициативата е част от дейностите по проект „Моето второ семейство” по „Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“, на ФРГИ с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК“.

Целта на този ден е да се обърне специално внимание на проблемите, свързани с трудовата експлоатация на деца. Учениците раздадоха на своите връстници, учители, родители и гости на училището над 1000 стикери, популяризиращи деня и насочващи вниманието към нерегламентираното заплащане на детския труд. Информационно табло във фоайето на гимназията даваше указания как да се предпазят младите работещи от некоректни работодатели, от кои институции да потърсят помощ, както и кои са необходимите документи за започване на работа на лица между 15 и 18 години. За лица, ненавършили 14 г., полагането на труд у нас е забранено. В Кодекса на труда е регламентирано, че „работодателят полага особени грижи за труда на лицата, ненавършили 18 години, като им създава облекчени условия за работа и условия за придобиване на професионална квалификация и за нейното повишаване. За наемането на работа на непълнолетни се изисква задължително разрешение от регионалната дирекция „Инспекция по труда“.

Според учениците, участници в проекта, инициативата показва солидарност към пострадалите от експлоатация деца. По данни на Международната организация по труда (МОТ) повече от 168 млн. деца по света са лишени от детство и възможност за образование, защото трябва да работят, за да подпомагат семейния бюджет.

Кулминация на деня бе „живата детска ръка”, която насочи прожекторите към проблема и направи всички нас по-информирани и ангажирани към опазване физическото и психическото развитие на най-беззащитните членове на обществото на пазара на труда. Отбелязването на Световния ден няма да остане еднократна акция в училище, а постоянно повтаряща се реакция на ръководство, учители, ученици и родители в борбата срещу детската експлоатация. Важно е, че тя бе инициирана от ученическата общност и ученическия съвет към ГПЧЕ „Христо Ботев”, спрямо тяхното виждане и основана на силните им страни и възможности.


  • -

Проектът „Моето второ семейство“ отвори вратите на Министерството на труда и социалната политика за учениците от ГПЧЕ „Христо Ботев“ – гр. Кърджали

Category : Новини

img_3351На образователна екскурзия до Министерството на труда и социалната политика в град София бяха 40 ученици и 4 ръководители от ГПЧЕ „Христо Ботев” –гр. Кърджали.

Посещението се осъществи в рамките на проект „Моето второ семейство”, по „Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход,  при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“, на ФРГИ с финансовата подкрепа на Фондация „ОУК“. Целта е учениците от ГПЧЕ „Христо Ботев” да придобият социални и образователни умения, които да развият техните силни качества и таланти, за да намерят своето достойно място на пазара на труда.

img_3355Учениците от Езиковата гимназия в Кърджали са първите в страната, които имаха възможността да опознаят  ведомството. Те бяха сърдечно посрещнати от социалния министър Зорница Русинова, която ласкаво се обърна към младите хора с думите „След 10 години вие ще бъдете на нашите места”.

Организацията на срещата предвиждаше учениците  да бъдат разделени на три основни групи, всяка със своя мисия и задача.

Първата група бе водена лично от министър Русинова, която запозна учениците с дейността на поверената й служба. Тя  разказа на децата за основните дейности на министерството и за  широкия кръг от групи в обществото, които ползват неговите услуги.

img_3304Втората група бе оглавена от изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Драгомир Николов, който представи възможностите за професионална ориентация, обучения и стажуване, които бюрата по труда осигуряват на младежите. Той бе много впечатлен от идеята на Ботевци за създаване на първата ученическа агенция по заетостта в страната и видя сериозна конкуренция в младите си „колеги”.

Третата група бе ръководена от председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева, която представи пред учениците дейността на Съвета на децата към агенцията. „Целта на консултативния орган е да насърчи детското участие в процесите на изработване на политики за децата“ – поясни Кънева.

img_3354По време на посещението си учениците се срещнаха с редица експерти, потопиха се в работната атмосфера, като задаваха въпроси, касаещи правата и задълженията им на пазара на труда. Успяха да разкажат на висшите чиновници за проекта, целите му и как се отразява участието им в него на тях самите. Получиха компетентна информация и проучиха възможностите за трудова реализация след завършване на образование. В срещата взе участие и Деница Абаджиева, която е представител на ФРГИ и координатор на програмата, по която се реализира проекта.

„Подкрепяме инициатива като вашата, защото за нас е изключително важно да разберем какви са вашите желания и какво да направим, за да имате след години хубава работа и да създадете семейство в България“ – посочи министър Русинова.

img_3336Отправена беше покана от учениците към  социалния министър и тя, и екипът ѝ да се включат в Кръгла маса по проблемите на младежката безработица и реализация, която е част от дейностите по проекта, както и на официалното откриване през месец октомври на ученическата агенция по заетостта.

Двудневната екскурзия бе съпроводена с богата културна покана и посещение на Българския парламент.


  • -

„Месец на професиите” в ГПЧЕ „Христо Ботев” – гр. Кърджали

Category : Новини

dsc_0421-300x289През месец април учениците от ГПЧЕ „Христо Ботев” имаха възможността да се срещнат с различни вдъхновяващи истории за кариера. Инициативата „Месец на професиите” се осъществи в рамките на проекта „Моето второ семейство”, по Програмата за детско и младежко развитие, основаваща се на подхода, при който се развиват и надграждат силните страни на децата, по програма на ФРГИ, с финансовата подкрепа на фондация „ОУК”.

Нестандартната инициатива се реализира на училищна територия, благодарение на отличното сътрудничество между ръководството,бродителската общност и обществеността в град Кърджали. За работата по проекта се изисква само добра организация, желание, ангажираност и съпричастност към училищния живот. Основната идея включва участието на родители, бивши възпитаници и хора, с популярни професии, които да разкажат от първо лице за професионалната си реализация, специалността, която са завършили, трудностите и проблемите в ежедневието, ангажираността, заплащането и нуждата от пълно отдаване на професията.

Как се става инженер и има ли реализация в Кърджали тази професия? Независима ли е  Съдебната система? Каква е новата мода в изработването на златни бижута? Какво е естеството на работа на системните администратори? Нужна ли е лична преценка при изготвянето на материал за медиите? Спазва ли се Хипократовата клетва? Как се става член на Камарата на архитектите? Какво е нужно, за да се отвори аптека в България? Каква е йерархията в отдел “ Криминалистика“? Колко бързо смята счетоводителят? Учениците използваха срещите с професионалистите, за да зададат тези и други въпроси, както и да споделят бъдещите си планове с хората, които вече са минали по пътя на трудовата реализация. След разговорите някои от младежите получиха и покана за провеждане на летни стажове.

%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2-%d1%86%d0%ba%d0%beВзимането на решение за бъдещето е трудна и отговорна задача.Чрез тази инициатива се цели по-лесно ориентиране на младежите при избора на професия в областта на медицината, правото, компютърните технологии, архитектурата, предприемачеството и икономиката. В тази връзка възпитаници на Езиковата гимназия посетиха и Центъра по кариерно ориентиране в областния град като успяха да разгледат с кариерните консултанти „Различните кариерни пътеки“ и да дискутират филма „Потомственият избор на професии“.

Чрез дейностите по проекта „Моето второ семейство” екипът цели да създаде възможност за ранно професионално ориентиране на младежите, да стимулира силните страни на всеки един, да насърчи съзнателния избор на професия, която носи удовлетворение, да допринесе за решаването на значими обществени проблеми и да спомогне за превръщането на Кърджали и България в достойно място за реализация.